OBP Cunkov s.r.o.

Odchovna

Odchovna plemenných býků Cunkov

Odchov býků masných plemen ve 4 turnusech ročně.

Pořádání aukcí plemenných býků.

Doprava býků po celé ČR.

OPB Cunkov s.r.o.
NABÍDKA
plemenných býků

Aberdeen Angus

Hereford

Charolais

Limousine

Parthenaise

V případě zájmu volejte na tel. 777 346 045 - ing. Kozák


OPB Cunkov s.r.o.
NABÍDKA
INSEMINAČNÍCH DÁVEK

býka Aubrac
importovaného z Francie

SUPERMAN P*


OPB Cunkov s.r.o.
III. turnus 2024
(býci nar. 1.4. – 30.6.2023)

Základní výběry a aukce býků proběhnou 21.6.2024

Katalog býků 

Odchov býků u chovatele - Farma Kozák s.r.o.

Katalog býků OCH 


OPB Cunkov s.r.o.
obrázek
Odchovna plemenných býků Cunkov

Odchov býků masných plemen

Až do roku 2000, kdy Ing. Pavel Kozák zakoupil a zrekonstruoval stáj typu K-96 v obci Cunkov u Jistebnice na okrese Tábor a založil společnost Odchovna plemenných býků Cunkov s. r. o., nebyla chovatelům masného skotu v jihočeském regionu k dispozici odchovna plemenných býků (OPB).

Na základě rozhodnutí Českého svazu chovatelů masného skotu a následném udělení souhlasu MZe ČR se OPB Cunkov stala specializovanou odchovnou býků masných plemen, oprávněnou k provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek a testů a posuzování býků masných plemen. OPB Cunkov je jedinou specializovanou odchovnou svého druhu v Jižních Čechách.

Ing. Pavel Kozák na své farmě masného skotu v Ostrém u Jistebnice hojně využívá k rozšiřování stáda embryotransféru, býčky takto získané a vhodné pro odchov a testaci naskladňuje do odchovny, kde se z nich po úspěšném odchovu a základních výběrech stávají plemeníci, kteří pak působí jak v přirozené plemenitbě, tak na inseminačních stanicích.

Na odchovně jsou každoročně pořádány základní výběry býků do plemenitby a aukce plemenných býků masných plemen, a to až ve čtyřech turnusech.

obrázek
NABÍDKA PLEMENNÝCH BÝKŮ

Aberdeen Angus
Hereford
Charolais
Limousine
Parthenaise
 


Více informací poskytne ing. Kozák na tel. 777 346 045

obrázek
OPB Cunkov Vám může nabídnout:

odchov, testaci a předvedení býka při základním výběru a v dražbě
dopravu zvířat
 

Veterinární podmínky pro naskladnění býčků na OPB Cunkov pro sezonu 2024/2025 (soubor ke stažení)

Doklad o přesunu býka na OPB Cunkov (ke stažení)

Varianty smluv pro testaci plemenných býků na OPB Cunkov:

smlouva o odchovu Kč 150,- KD (ke stažení)
smlouva o odchovu 50 na 50 (ke stažení)
smlouva o odchovu 180,- Kč / KD (ke stažení)

Chovatelům nabízíme pojištění býků naskladněných na naši odchovnu. Býci mohou být pojištěni na dobu 6 měsíců pobytu na OPB pro případ úhynu nebo nucené porážky v důsledku úrazu. 

Volitelné je též vyšetření býka na plodnost na konci testu.

Odchovna plemenných býků Cunkov s.r.o.

nám. E. Beneše 96
399 01 Milevsko
IČO: 26028531
DIČ: CZ26028531
Tel.: +420 382 522 568
GSM: +420 777 346 045
E-mail: kozak.froll@opbcunkov.cz

Společnost zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9959

Farma Kozák s.r.o.

Fakturační adresa:
Ing. Pavel Kozák
Ke Karlovu 1952/12
120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 28445902
DIČ: CZ28445902

Doručovací adresa:
Ing. Pavel Kozák
nám. E. Beneše 96
399 01 Milevsko
Tel.: +420 382 522 568
GSM: +420 777 346 045
E-mail: kozak.froll@opbcunkov.cz

Ing. Pavel Kozák

Fakturační adresa:
Ing. Pavel Kozák
Ke Karlovu 1952/12
120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 40751201
DIČ: CZ5704072154

Doručovací adresa:
Ing. Pavel Kozák
nám. E. Beneše 96
399 01 Milevsko
Tel.: +420 382 522 568
GSM: +420 777 346 045
E-mail: kozak.froll@opbcunkov.cz


Copyright © 2023 · All Rights Reserved · webdesign: Bohdan Havrda · CMS: Radim Bártů